A-PET

คุณสมบัติ

เป็นพลาสติกที่มีความใส สวยงาม มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมผ่านได้ สามารถนำไปขึ้นรูปถาดอาหาร, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค, เครื่องสำอาง, ยา

A-PET Sheet สามารถผลิตได้ตามขนาดดังนี้

  • ความหนา ประมาณ 0.40 mm – 1.50 mm
  • ความกว้าง ประมาณ 300 mm – 800 mm
  • ความยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลจำเพาะสินค้า & ลักษณะการนำไปใช้งาน

  • สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • ตัดแผ่นตามขนาด
  • พับเป็นกล่อง หรือ แฟ้ม
  • สามารถนำไปพิมพ์ลวดลายให้สวยงามได้
  • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
หมวดหมู่:
X