เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง จำกัด

ที่ตั้ง 51/11 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด(กม.36) ตำบลหอมศีล
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ ( 66-38 ) 090-689
แฟกซ์ ( 66-38 ) 989-616
อีเมล xtreme@epc-plastic.com
ปีที่จดทะเบียน 2540
ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท
พนักงาน 80 คน
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพลาสติก PP, PLA, PET
ตลาดหลัก บรรจุภัณฑ์อาหาร , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
ระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติก โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิด PP (Polypropylene),  PLA (Polylactic acid), PET (Polyethylene terephthalate) ด้วยกระบวนการผลิตแบบรีดแผ่น (Extrusion) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ซึ่งวัตถุดิบของเราสามารถนำไปผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค  สามารถผลิตสินค้าประเภท  แก้วน้ำ,ถ้วยเยลลี่รูปทรงต่าง ๆ,ถ้วยไอศครีม,ถาด-กล่องใส่ขนม, อาหารแช่แข็งประเภทต่าง ๆ,แฟ้มเอกสาร และอื่น ๆ 
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์   
สามารถผลิตสินค้าประเภท  ถาดบรรจุชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์หรือชิ้นส่วนยานยนต์

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ 

ภารกิจ

1. พัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ แก่พนักงานทุกคน

นโยบาย

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

X